Ungdomsråd

Hvad er et ungdomsråd?

Et ungdomsråd er en samling af unge mennesker, som ønsker en kulturel og politisk indflydelse på kommunen. Som unge mennesker har man en god forståelse for, hvad et godt ungemiljø er, og kan dermed være en værdifuld stemme for politikerne i landets byråd. Gennem ungdomsrådene kan man få indflydelse på sin egen hverdag i lokalsamfundet, og kan dermed også forbedre hverdagen for andre unge. Ydermere styrker man samværet mellem kommunens unge på tværs af skoler og samfundsklasser.
Et ungdomsråd er en måde at få ungdommens stemme frem i en kommune. Alle kommuner skal have et ældreråd, var det ikke også en ide, at alle kommuner skulle have et ungdomsråd?

Hvad er vi?

Nyborg ungdomsråd består af en gruppe unge mennesker, som arbejder for et fællesskab for
unge mellem 15 og 25 år i Nyborg kommune. Vi er i dialog med Nyborg kommune, og
fungerer som et bindeled mellem unge og politikere. Dermed repræsenterer vi ungdommen i diverse problematikker og idéer. Vi befinder os i Grejsen, som er vores ungdomshus(LINK til ungdomshus side), hvor vi afholder diverse begivenheder med henblik på styrkelse af ungemiljøet i kommunen. Førhen har vi afholdt Ungedag og Horror House, hvilket begge var store succeser. I fremtiden stræber vi efter at have faste madaftener og filmaftener, hvor vi etablerer et hyggeligt miljø for unge. Vi forsøger at ramme så bredt som muligt for at dække så meget af ungdommen i kommunen, som vi overhovedet kan. Ungdomsrådet er for alle unge i kommunen.

Logoer

Ungdomsrådet afholdte i november 2016 en konkurrence, hvor vi inviterede folk til at komme med deres bud på, hvordan Ungdomsrådets logo skulle se ud. Rådet var på dette  tidspunkt helt nystartet. Derfor skulle vi bruge noget til at repræsentere os, og vise at vi ikke var ungdomsskolen.

Rådet fik nogle rigtig gode bud ind. Vi diskuterede flittigt hvert eneste logo, hvad vi syntes var godt, samt hvad vi syntes var mindre godt. I rådet blev vi enige om at kontakte designerne af de to logoer, vi syntes bedst om. Derefter kom vi i dialog med dem, så vi sammen kunne skabe lige præcis dét logo, som vi mente repræsenterede Ungdomsrådet bedst. Vi blev rigtig glade for det endelige resultat, da det er alsidigt og passende til et ungdomsråd som vores.

Designerne var to unge fra Nyborg, Mads Ravn og Ida Aagaard

De to logoer blev sat sammen til ét samlet, og resultatet er det logo vi stadig bruger i dag. Dog er den ene grønne figur begyndt at blive benyttet som et symbol for unge i Nyborg Kommune, der senest blev set ved Ungeprisen i 2022

Vedtægter

Årsmøder